Hoàn Trả Hàng và Bảo Hành

Hoàn trả hàng và bảo hành Khi người sử dụng đã nhận hàng thì không thể đổi hoặc trả lại hàng theo những trường hợp sau đây:
  • Sản phẩm bị hỏng hoặc mất mát do lỗi của người sử dụng (trong trường hợp bị hỏng hóc bao bì nhằm kiểm tra nội dung của sản phẩm có thể được đổi lại).
  • Giảm giá trị của sản phẩm do người sử dụng tiêu thụ một phần hoặc sử dụng hàng hóa đó.
  • Giá trị hàng hóa bị giảm do vượt quá thời hạn dẫn đến khó khăn trong việc bán lại hàng hóa.
  • Trường hợp sản phẩm bị lỗi bao bì , có thể phục chế bằng các sản phẩm có cùng tính năng. Quy trình xử lý thủ tục đổi trả hàng:
Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Công ty hoặc NPP tại các tỉnh huyển hàng hóa đến Công ty để kiểm tra. Sau khi ...
Read More